ליאת בלוך

ליאת בלוך

נשואה + שלושה מתגוררת בבת שלמה חקלאית אקולוגית פעילת סביבה מקימת: הגענו ברגל - התנועה להשבת ההליכה מחברת הספר: פרח רחוב - חיבור על הליכה בעלת האתר והבלוג: ערוגת הגינה www.arugat-hagina.com