עמיחי גלרנטר

עמיחי גלרנטר הוא תלמיד שנה א' בתוכנית המשולבת לפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים