תומר פרסיקו

תומר פרסיקו הוא חוקר בתוכנית לדתות זמננו באונ' תל-אביב