מיכל לוי

לשעבר כתבת אופנה בעיתון מוביל, כיום עובדת באגף גיוס הכספים של ויצו ואחראית על חנויות היד שניה "הביגודית". פעילה בתחום המחזור, אופנה ירוקה ויד שניה.
סולדת מבזבוז אנרגיה ומעדיפה מינימליזם בכל תחום שהוא.