פרידריך ניטשה

פילולוג, הוגה דעות, מבקר תרבות, משורר ומלחין גרמני.
מאבותיה הרוחניים של תנועת ההאטה.