the-hungry-hill-jacek-yerka-2015-fairuse-via-wikiart

קפקא אחד ליום

בתאריך 11.12.15 נסעה הגברת ק. במכוניתה בעיר נתניה. בעודה גולשת לעצירה לפני רמזור אדום, נגעה בטעות עם רכבה במראת הצד של רכב אחר שהיה…

קרא עוד >>
the-setting-sun.jpg!Blog

שאלה טובה

המקצועות הריאליים, למיטב ידיעתי, הם המקצועות שנחשבים כביכול ליותר חשובים […] הומאניים – מקצועות שהם כביכול פחות חשובים ויותר להעשרה ולטיפוח הנפש, והם לא קשים מאוד בדרך…

קרא עוד >>