lekuy_lemida[1]

מהי באמת הוראה מתקנת

אווירת בית הספר ולימודים בתוך כיתה גדולה וסביבה תחרותית אינם מתאימים לכל הילדים. ישנם ילדים אשר מפיקים את המיטב מהסביבה הלימודית שמעניק בית הספר…

קרא עוד >>