slow1

היסטוריה של מהירות – על הקשר שבין החטא הקדמון ותעשיית המזון, הרפורמציה הפרוטסטנטית והמהפכה התעשייתית, ומושג הקהילה כאפשרות של האטה – פרק 2 – רומא 1986

נתחיל בהודעה קצרה: לצד תגובות חיוביות לפרק הראשון, נרשמו גם ארבעה מקרים של התקפי אפילפסיה קשים, שלושה מקרים של כיבי קיבה שהצריכו טיפול תרופתי…

קרא עוד >>
Revolution-Delacroix

מהפכות בשיא הקיץ

אפתח תחילה בוידוי- אינני לוחמת צדק במהותי. לא הרביתי להשתתף במחאות פוליטיות מימיי, והעדפתי תמיד לחיות בעולמי הקטן, בתוך בועה ורודה שיצרתי לעצמי עוד…

קרא עוד >>