Anonymous_-_Prise_de_la_Bastille

מגיע להם

ביומיים האחרונים התפרסמו שני טורים באתר הארץ שעסקו בשאלת קיומה או אי קיומה של "שנאת עשירים" בישראל. אורי משגב, מצדו האחד של המתרס, טען…

קרא עוד >>
אושר

מבוא לאושר

בכמה וכמה הזדמנויות התבטאתי באתר זה באופן שאינו משתמע לשתי פנים – העולם עומד בפני קטסטרופה כלכלית – ובהתאמה הוספתי המלצות חמות: ללמוד לבנות…

קרא עוד >>
ampm

רק לא רשת

אתמול בערב פורסם בכלי התקשורת כי בית המשפט העליון קיבל את ערעורם של בעלי המכולות בתל אביב והורה לעירייה לפעול ביתר שאת לאכיפת החוק…

קרא עוד >>